0
Ваш кошик порожній!

Ви ще не вибрали жодного товару.

УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ

 

М. Чернігів 2020г.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Угода з користувачем (далі — Угода) має відношення до сайту Інтернет-ресурса «Lolo.com.ua», що розташований

за адресою www.lolo.com.ua, та до всіх відповідних сайтів, зв’язаних з сайтом www. lolo.com.ua.

1.2. Сайт Інтернет-ресурса «Lolo.com.ua» (далі — Сайт) є власністю ФОП «Літош І.Л.».

1.3. Ця Угода регулює відношення між Адміністрацією сайту Інтернет-ресурса «Lolo.com.ua» (далі — Адміністрація сайту) та Користувачем цього Сайту.

1.4. Адміністрація сайту лишає за собою право в будь який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених в цю Угоду.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ній.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

2.1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди наступне значення:

2.1.1 «Lolo.com.ua» — Інтернет-ресурс, розташований на доменному імені www. Lolo.com.ua, здійснюючий свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурса та супутніх йому сервісів.

2.1.2. Інтернет-ресурс — сайт, що містить інформацію про Товари, Продавця, дозволяє здійснити вибір, замовлення та (або) придбання Товара.

2.1.3. Адміністрація сайту Інтернет-ресурса — уповноважені співробітники на управління Сайтом, діючі від імені ФОП Літош І.Л.

2.1.4. Користувач сайту Інтернет-ресурса (далі ‑ Користувач) — особа, що має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовуюча Сайт.

2.1.5. Вміст сайту Інтернет-ресурса (далі — Вміст) — охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи різні тексти, їх назви, описи товарів, анотації, статті, графічні, текстові, фотографічні, вихідні, составні та інші твори, користувацькі інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль та розташування цього Вмісту, що входить до складу Сайту та інші об’єкти інтелектуальної власності всі разом та/або окремо, що містяться на сайті Інтернет-ресурса.

 

 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

 

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачу Інтернет-ресурса доступу до Товарів, що містяться на Сайті та послугам, що надаються.

3.1.1. Інтернет-ресурс надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):

• доступ до електронного контенту на безкоштовній основі, з правом перегляду контенту;

• доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-ресурсу;

• надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, виставлення оцінок контенту Інтернет-ресурсу;

• доступ до інформації про товар і до інформації про придбання Товару на безкоштовній основі;

• інші види послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Інтернет-ресурсу, включаючи платні послуги (сервіси).

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (що реально функціонують) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-ресурсу, а також будь-які їх подальші модифікації і ті що з’являються в подальшому додаткові послуги (сервіси) Інтернет-ресурсу.

3.2. Доступ до Інтернет-ресурсу надається на безкоштовній основі.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

4.1.3. Збирати, аналізувати, використовувати, ділитися (в тому числі на платній основі) інформацією про Користувача, що міститься на Сайті, включаючи, але не обмежуючись, інформацією про контактні і особисті дані Користувача, інформацією про дії Користувача на Сайті і.т.д.

 

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту.

4.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на Сайті.

4.2.3. Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг Інтернет-ресурсу за реквізитами, які знаходяться в розділі Сайту «Контакти».

4.2.4. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.

4.3. Користувач Сайту зобов’язується:

4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даним Сайтом.

4.3.2. Дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як ті, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і таку що охороняється законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

4.3.6. Не застосовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.

4.3.7. Не застосовувати сервіси сайту Інтернет-ресурсу з метою:

4.3.7. 1. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7. 2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.

4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.

4.3.7. 4. ущемлення прав меншин.

4.3.7. 5. уявлення себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Інтернет-ресурсу.

4.3.7. 6. введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу Інтернет-ресурсу, розміщеного на Сайті.

4.3.7. 7. некоректне порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, (не) користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту даного Інтернет-ресурсу;

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мережам, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;

4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.

4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.

4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст будь-яким способом, забороненим законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-ресурсу або інших осіб.

 

 

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСА

 

5.1. Сайт і Вміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.

5.2. Вміст Сайту не може бути скопійований, опублікований, відтворений, переданий або поширений будь-яким способом, а також розміщений в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.3. Вміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.4. При використанні деяких сервісів сайту, може знадобитися створення облікового запису Користувача.

5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якє іншє порушення системи безпеки.

5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати акаунт Користувача, якщо він не використовувався більше 12 (дванадцяти) календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.

5.7. Ця Угода поширює свою дію на всі додаткові положення та умови про покупку Товару і надання послуг, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і (або) в ціни, які застосовуються до таких Товарам по їх реалізації і (або) послуги, що надаються Інтернет-ресурсом

5.10. Документи, зазначені в пунктах 5.10.1 — 5.10.4 цієї Угоди регулюють у відповідній частині і поширюють свою дію на використання Користувачем Сайту. До цієї Угоди включено такі документи:

5.10.1. Політика конфіденційності;

5.10.2. Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом;

5.10.3. Заявка на оформлення замовлення;

5.10.4. Пропозиції та зауваження.

5.11. Будь-який з документів, перелічених у пункті 5.10. цієї Угоди може підлягати оновленню. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов’язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

6.2.4. Вміст (контент) інформації розміщеної на Сайті.

6.3. Користувач самостійно несе відповідальність за інтерпретацію і використання контенту (інформації), розміщеного на Сайті.

 

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ КОРИСТУВАЦЬКОЇ УГОДИ

 

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів Сайту.

7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки назву організації, користувачів.

7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови, що містяться в інших документах про користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.

7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

 

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

 

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення в суд є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.

8.4. Будь який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред’явлений протягом терміну після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту, які охороняються відповідно до законодавства. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.

 

Оновлено «09» жовтня 2020г.